Què volem?

La proposta de la Plataforma 


El traçat oficial del Ministerio de Fomento


Traçat del Quart Cinturó en la versió del Ministerio de Fomento. La traça malmet el rodal de Terrassa i de Sabadell en un dels nostres millor espais, el Parc Agrari.

...el volem protegit i sencer


Volem que l’Ajuntament satisfaci la demanda de debat amb voluntat de cohesió i de lideratge social per superar l’actual inercia i definir un bon projecte de ciutat en la seva façana oest i de rondes que ens uneixin amb les ciutats veïnes amb rigor ambiental i màxima qualitat i potencialitat econòmica.Volem un projecte emergent de ciutat, de comunicacions i del rodal. Demanem  el suport i l’adhesió de la ciutadania que, com fa trenta anys, ha de ser el motor d’un nou projecte de parc ciutadà, talment com ho fou el Parc de Catalunya. Ara, com llavors, el Ple de l’Ajuntament ho ha de fer possible. Ens cal protegir i conservar el Parc Agrari de Sant Julià, una voluntat de canvi amb capacitat de refer i millorar tota la ciutat.

Traçat alternatiu al llarg de la via del ferrocarril, sense l'impacte al bosc de Can Bonvilà, ni als conreus de Ca n'Argelaguet, Ca n’Ustrell i Mas Canals. La via no travessa pel mig del Parc Agrari i respecta l’entorn proper a la “ruta del colesterol”. 

La proximitat de la traça a l'estació de tren de Can Llong permet una mobilitat més sostenible (amb aparcament de vehicles a l'estació i parades de Bus) i un accés més directe al centre de Terrassa.
El traçat del Quart Cinturó, en la versió del Ministerio de Fomento, malmet el rodal de Terrassa i de Sabadell en un dels nostres millor espais: el Parc Agrari de Sant Julià.

El treball de les principals associacions veïnals del sector nord, juntament amb la UES (Unió Excursionista de Sabadell), l’ADENC (Associació en Defensa dels Espais Naturals) i la Unió de Pagesos, va aconseguir l’any 2004 signar amb l’Ajuntament l’acord per a soterrar la ronda nord, en el seu pas per l’interior de la ciutat entre el barri de Can Deu i els de Sant Julià i la Planada del Pintor. Es va evitar el pas d’un vial pel mig del Bosc de Can Deu, com estava previst fins llavors.

El traçat alternatiu d’una via de comunicació al llarg de la via del ferrocarril, evita l’impacte al bosc de Can Bonvilà i als conreus de Ca n’Argelaguet, Ca n’Ustrell i Mas Canals.

La via no travessa pel mig el Parc Agrari i respecta l’entorn proper a la “ruta del colesterol”. La proximitat de la traça amb les estacions de tren de Can Llong i de Terrassa Est
permet una mobilitat més sostenible (amb aparcament de vehicles a l’estació i parades de Bus) i un accés més directe al centre de Terrassa.

Aquesta alternativa recull les opcions i les al·legacions al Quart Cinturó defensades per la Fundació Bosch i Cardellach i l’entitat Via Vallès. Aquestes opcions van ser conegudes pel govern municipal de Sabadell amb anterioritat al final del període d’informació pública, però no les va fer seves.

Ara cal un nou acord ciutadà per al conjunt de Sant Julià.


La construcció del Quart Cinturó agrediria el Parc i el seu màxim valor de gran espai unitari es perdria definitivament i es malmetria el millor paisatge natural humanitzat de la ciutat, el de la parròquia de Sant Julià.
Fins ara s'ha aconseguit un acord per no passar la ronda de Sabadell pel mig del bosc de Can Deu i fer-ho soterradament per la part urbana. Cal consens per protegir la resta.

El Parc Agrícola de Sant Julià (Can Bonvilà · Ca n’Argelaguet · Ca n’Ustrell · Mas Canals) perilla de ser partit pel mig per la traça del Quart Cinturó.